VÄLKOMMEN TILL OSS!


MH Drift & Fastighetsservice AB är ett företag som utför fastighetsskötsel, drift, underhåll och förvaltning av bostads- och kommersiella hyres- och bostadsrättsfastigheter.


Vi arbetar pŒå uppdrag av privatpersoner, entreprenšörer, fastighetsbolag, enskilda fastighetsŠägare, fšörvaltningsbolag och bostadsrŠättsfšöreningar. Vi erbjuder servicetjŠänster som drift och underhŒåll av bŒåde bostads- och kommersiella hyresfastigheter. Med drift och underhŒåll menas bl a mediakontroll – kontroll av fastighetens fšörbrukningsmedia, tillsyn, reparationer och skšötsel samt felavhjäŠlpande underhŒåll.

KOMPETENS &

ERFARENHET


Marko Hynninen VD

Marko har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranchen.

Han är en glad, uppfinningsrik, problemlösande mångsysslare som har jobbat inom många olika yrkesområden. Han vill alltid ha nya utmaningar.

Marko har en gymnasieutbildning inom VVS. I tidigare anställningar i kommunalt och privata fastighetsbolag har han genomgått många utbildningar som tex. besiktningsutbildningar inom städ, bygg, el, fuktmätning samt lekplatser, trädgårdsutbildning, låsutbildning, kranutbildningar, larm och teleteknik, höghöjdsutbildning, fallskyddsutbildning, heta arbeten, konflikt och krishantering m.m. Marko har arbetat inom teknisk fastighetsförvaltning i 15 år.


Elisabet Hynninen Administration och marknadsföring

Elisabet har arbetat i många år på Bisnode med bokslutsinformation. Dessutom driver hon företaget EH Kost & Livsglädje som inriktar sig på kost och hälsa. Elisabet har en bred utbildning med universitetskurser inom administration, redovisning, svenska, litteraturvetenskap, tidningsdesign, multimedia, datorsystem, media- & kommunikationsvetenskap, företagsekonomi och ett antal kurser inom näringsfysiologi, kost och hälsa. Elisabet innehar titeln Cert Pl. Kostrådgivare från Paleo Institute.


Tillsammans

Tillsammans vill vi driva ett företag med fokus på kvalitet, personlig kontakt och samlad kunskap.

Det perfekta teamet med fokus på kvalitet och personlig service
Ambition, livsglädje, och harmoni är ledord hos oss som vi även vill implementera i arbetslivet.

MH Drift & Fastighetsservice AB Org.nr:  556941- 5002

Gustafsvägen 12, 169 58 Solna  |  08-409 38 000

Copyright @ MH Drift & Fastighetsservice AB All Rights Reserved