Tjänster

VÅRA


TJÄNSTERSom entreprenöšr och partner erbjuder vi dig som kund möšjligheten till anpassade drift- och underhåŒllstjäŠnster föšr sŒåväŠl stöšrre fastighetsbeståŒnd som enskilda fastigheter. Du kan bestŠälla enstaka serviceŒåtgäŠrder eller såŒ tar vi fram ett avtal påŒ de tjäŠnster ni önskar få utföšrda på mer regelbunden basis. Vi vill erbjuda dig allt fråŒn en specifik tjäŠnst till ett komplett program med servicetjäŠnster.

Det skräddarsydda paketet


Vår styrka är bland annat vår flexibilitet. Vi anpassar vår service till era behov.

Våra beställare består bland annat av privatpersoner, bostadsrättsföreningar, myndigheter, företag och föreningar.

Vi sammarbetar med ett antal företag i stockholmsergionen såsom rörmokare, byggföretag, elektriker, glasmästare, ventilation, lås & larm, snöröjning, städning, plåtslagare, klottersanering, fukt, brand & skadesanering.

MH Drift & Fastighetsservice AB Org.nr:  556941- 5002

Gustafsvägen 12, 169 58 Solna  |  08-409 38 000

Copyright @ MH Drift & Fastighetsservice AB All Rights Reserved