VÅRA

TJÄNSTER


ROTAVDRAG


Vill du utnyttja ROT-avdrag så ber vi dig meddela detta till oss innan arbete påbörjas.

Enligt skattemyndighetens regler så måste vissa kriterier vara uppfyllda för att du som privatperson ska ha möjlighet att utnyttja detta.


Skattemyndighetens villkor för ROT-avdrag

ATT UTNYTTJA ROT-AVDRAG

Innan du beställer arbeten av oss kan du förbererda dig på vilka uppgifter du behöver lämna till oss i samband med att vi ska upprätta dokumentet som vi sedan skickar till berörd myndighet efter att arbetet är slutfört.

Vi behöver uppgift om:


Ditt personnummer

Fastighetsbeteckning

Adress och lägenhetsnummer

Din bostadsrättsförenings namn och organisationsnummer

För att sköta denna administration till dig som privatperson tar vi ut en avgift på 240 kr exkl. moms och för att utföra arbeten som är berättigade för avdraget måste arbetskostnaden uppgå till minst 1000 kr exkl moms.